Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

čtvrtek 29. října 2015

Divadlo v MŠ bude 10. 11. 2015

Dne 10. listopadu 2015 se v MŠ bude konat divadelní představení - pohádka O veliké řepě.