Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

čtvrtek 29. října 2015

Divadlo v MŠ bude 10. 11. 2015

Dne 10. listopadu 2015 se v MŠ bude konat divadelní představení - pohádka O veliké řepě.