Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

pondělí 12. října 2015

Nabídka pracovní pozice školník - školnice

Nabídka pracovní pozice školník – školnice

Ředitelka Mateřské školy Drahonice, okres Strakonice, příspěvková organizace nabízí možnost ucházet se o pracovní pozici

školník – školnice

Předpoklady k výkonu práce:

-        způsobilost k výkonu práce
-        trestní bezúhonnost
-        dobrý zdravotní stav
-        pracovitost, zodpovědnost, samostatnost při plnění pracovních úkolů
-        kladný vztah k dětem
-        ochota spolupracovat s ostatními zaměstnanci školy a rodiči dětí

Zájemce o zaměstnání je připraven vykonávat práci v tomto rozsahu:

-        úklid společných prostor v objektu školy
-        údržba chodníků kolem školy v zimním období
-        obsluha vytápění, třídění odpadů
-        péče o květiny
-        odemykání a zamykání budovy
-        pomoc při stolování a sebeobsluze dětí

Datum nástupu: 4. 1. 2016

Pracovní poměr se uzavírá na dobu určitou (1 rok), s případným prodloužením pracovního poměru, práce na zkrácený úvazek.
Platové zařazení: dle katalogu prací (v platném znění) a podle nejvyššího dosaženého vzdělání a délky započitatelné praxe

Pokyny k výběrovému řízení:
      
-        žádost o pracovní pozici spolu se strukturovaným životopisem předejte osobně ředitelce MŠ nejpozději do 6. 11. 2015
-        přednostně bude vyhověno uchazeči s trvalým pobytem v obci Drahonice nebo Albrechtice
-        o termínu pracovního pohovoru a výsledcích řízení budou uchazeči informováni telefonicky


Další informace podá ředitelka školy Mgr. Jitka Tomanová na tel. 383 380 127


V Drahonicích dne 12. 10. 2015

Mgr. Jitka Tomanová
ředitelka MŠ Drahonice