Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pondělí 12. října 2015

Nabídka pracovní pozice školník - školnice

Nabídka pracovní pozice školník – školnice

Ředitelka Mateřské školy Drahonice, okres Strakonice, příspěvková organizace nabízí možnost ucházet se o pracovní pozici

školník – školnice

Předpoklady k výkonu práce:

-        způsobilost k výkonu práce
-        trestní bezúhonnost
-        dobrý zdravotní stav
-        pracovitost, zodpovědnost, samostatnost při plnění pracovních úkolů
-        kladný vztah k dětem
-        ochota spolupracovat s ostatními zaměstnanci školy a rodiči dětí

Zájemce o zaměstnání je připraven vykonávat práci v tomto rozsahu:

-        úklid společných prostor v objektu školy
-        údržba chodníků kolem školy v zimním období
-        obsluha vytápění, třídění odpadů
-        péče o květiny
-        odemykání a zamykání budovy
-        pomoc při stolování a sebeobsluze dětí

Datum nástupu: 4. 1. 2016

Pracovní poměr se uzavírá na dobu určitou (1 rok), s případným prodloužením pracovního poměru, práce na zkrácený úvazek.
Platové zařazení: dle katalogu prací (v platném znění) a podle nejvyššího dosaženého vzdělání a délky započitatelné praxe

Pokyny k výběrovému řízení:
      
-        žádost o pracovní pozici spolu se strukturovaným životopisem předejte osobně ředitelce MŠ nejpozději do 6. 11. 2015
-        přednostně bude vyhověno uchazeči s trvalým pobytem v obci Drahonice nebo Albrechtice
-        o termínu pracovního pohovoru a výsledcích řízení budou uchazeči informováni telefonicky


Další informace podá ředitelka školy Mgr. Jitka Tomanová na tel. 383 380 127


V Drahonicích dne 12. 10. 2015

Mgr. Jitka Tomanová
ředitelka MŠ Drahonice