Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

pondělí 19. září 2016

Co nás čeká tento týden (19. 9. - 23. 9. 2016)

  • Vycházka do přírody - poznáváme ovocné stromy
  • Výlet za vodníkem k návesnímu rybníku v Drahonicích