Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pondělí 19. září 2016

Co nás čeká tento týden (19. 9. - 23. 9. 2016)

  • Vycházka do přírody - poznáváme ovocné stromy
  • Výlet za vodníkem k návesnímu rybníku v Drahonicích