Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

pátek 23. září 2016

Divadlo v MŠ 10. října 2016

Dne 10. října 2016 se v MŠ Drahonice bude konat divadelní představení "Podzimní pohádka".