Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pátek 23. září 2016

Divadlo v MŠ 10. října 2016

Dne 10. října 2016 se v MŠ Drahonice bude konat divadelní představení "Podzimní pohádka".