Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

čtvrtek 1. září 2016

Školní rok 2016/2017 zahájen

Nový školní rok byl zahájen v naší MŠ ve čtvrtek 1. září 2016.