Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 7. 2018

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně...

pondělí 19. září 2016

Návštěva pražírny v Drahonicích

Dne 27. září 2016 navštívíme s dětmi pražírnu kávy v Drahonicích. Program: prohlídka pražírny, vlastní vyrábění sušenek - ochutnávka. Informace o drahonické pražírně zde.