Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pondělí 19. září 2016

Návštěva pražírny v Drahonicích

Dne 27. září 2016 navštívíme s dětmi pražírnu kávy v Drahonicích. Program: prohlídka pražírny, vlastní vyrábění sušenek - ochutnávka. Informace o drahonické pražírně zde.