Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

pondělí 19. září 2016

Návštěva pražírny v Drahonicích

Dne 27. září 2016 navštívíme s dětmi pražírnu kávy v Drahonicích. Program: prohlídka pražírny, vlastní vyrábění sušenek - ochutnávka. Informace o drahonické pražírně zde.